Pages

Meg

Kunstprosjekt 2011 (monteres 2013), "Ringer i vann". Utsmykning av Rennesøy svømmehall, 2 x 12 m aluminiumsplater utskåret med abrasiv vannskjæring.

Kunstprosjekt 2010 (utstilling i Lillesand): "Du sa jo ja". Om tiden vi har, hvordan vi bruker den, og at vi aldri har nok av den. Foto/tegning.

Kontakt:
Siri Gjelsvik, 4158 Bru
siri@plaskedammen.com
+ 47 907 21 286
www.twitter.com/sirigj